Προστασία από υπερτάσεις SPD-400 σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις  SPD-400 σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €9.81
Προσφορά: €6.87
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-400

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-485 σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις SPD-485 σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €10.01
Προσφορά: €7.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-485

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-120 σε γραμμές τροφοδοσίας 12V

Προστασία από υπερτάσεις SPD-120 σε γραμμές τροφοδοσίας 12V
-30%
Τιμή: €10.01
Προσφορά: €7.00
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-120

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-440 σε γραμμές σήματος data

Προστασία από υπερτάσεις SPD-440 σε γραμμές σήματος data
-30%
Τιμή: €13.01
Προσφορά: €9.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-440

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-100 σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις SPD-100 σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €13.01
Προσφορά: €9.11
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-100

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-5CS σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις  SPD-5CS σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €15.00
Προσφορά: €10.50
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-5CS

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-180AS σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις  SPD-180AS σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €15.00
Προσφορά: €10.50
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-180AS

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-12CS σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις SPD-12CS σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €15.00
Προσφορά: €10.50
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-12CS

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-5NW σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις  SPD-5NW σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €15.50
Προσφορά: €10.85
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-5NW

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-212 σε γραμμές τροφοδοσίας 12V & video

Προστασία από υπερτάσεις SPD-212 σε γραμμές τροφοδοσίας 12V & video
-30%
Τιμή: €17.00
Προσφορά: €11.90
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-212

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-112 σε γραμμές τροφοδοσίας 12V & video

Προστασία από υπερτάσεις SPD-112 σε γραμμές τροφοδοσίας 12V & video
-30%
Τιμή: €19.51
Προσφορά: €13.65
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-112

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προστασία από υπερτάσεις SPD-200 σε γραμμές σήματος

Προστασία από υπερτάσεις  SPD-200 σε γραμμές σήματος
-30%
Τιμή: €29.00
Προσφορά: €20.30
  Διαθέσιμο
Κωδικός: SPD-200

Οι τιμές είναι με ΦΠΑ
Ποσότητα:          ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ