Δείκτης Στεγανότητας φωτιστικών σωμάτων ( IP )

19/02/2017
Δείκτης Στεγανότητας  φωτιστικών σωμάτων ( IP )

Δείκτης Στεγανότητας  φωτιστικών σωμάτων ( IP )

Όλοι θα έχουμε δει πάνω στις ηλεκτρικές συσκευές (φωτιστικά σώματα, θερμαντικές συσκευές κτλ) στον πίνακα χαρακτηριστικών του κατασκευαστή, μαζί με την τάση λειτουργίας, την κατανάλωση κτλ, μία παράμετρο IP (International Protection) που ακολουθείτε από δυο αριθμούς. Αυτή η παράμετρος ονομάζεται βαθμός προστασίας ή βαθμός στεγανότητας και μας προσδιορίζει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα μιας ηλεκτρικής συσκευής ενάντια στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού.

Σχετικές κατηγορίες με το άρθρο που διαβάσατε

Όπως είπαμε, ο βαθμός στεγανότητας IP ορίζεται από δύο ψηφία:
Το πρώτο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 έως 6. Αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται από το περίβλημα της συσκευής ενάντια στην είσοδο ξένων σωμάτων όπως σκόνης κτλ, αλλά και στην ασφάλεια του προσωπικού (δάχτυλο, κατσαβίδι κτλ).

Το δεύτερο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 έως 8. Αντιστοιχεί στην προστασία που παρέχεται από το περίβλημα της συσκευής από την είσοδο του νερού με επιβλαβή αποτελέσματα.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60529 καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν, το μέγεθος και τις διαστάσεις των διαφόρων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και τη σωστή κατανομή του νερού ή της σκόνης ώστε να προσομοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η ergo-light είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σας εύκολα, γρήγορα, ποιοτικά και αξιόπιστα !

Αναζητήστε παρόμοια άρθρα με τις παρακάτω λέξεις